Accés a la informació

==============

Saluda de l'Alcalde

Benvolgut veí, benvolguda veïna.

Com a servidor públic, és per a mi un honor presentar-te el nou portal de transparència de l'Ajuntament d'Aldaia. Estic segur que esta nova plataforma de divulgació de la informació de l'administració pública municipal ajudarà al què pugues conèixer com s'organitza i funciona l'Ajuntament, com es gestionen els recursos públics i de quina manera es prenen les decisions que ens afecten en el dia a dia, fomentant l'esperit crític i facilitant la participació ciutadana.

Espere que esta nova finestra servisca per a estretir els llaços entre els veïns i veïnes d'Aldaia i l'Ajuntament, que és l'administració pública més propera a la ciutadania, i que t'ajude i anime a informar-te i participar activament en la vida pública d'Aldaia. D'esta forma, amb l'ajuda de tots i totes, podrem avançar en l'objectiu comú de què Aldaia siga, cada dia més, una ciutat més justa, solidària, igualitària i integradora, un lloc per a viure i conviure.

Per descomptat, tant pel que fa referència a este portal de transparència, com en la resta d'àmbits de la gestió municipal del dia a dia, estem oberts al què ens faces arribar qualsevol suggeriment o proposta que ens ajude a millorar en la nostra tasca de servei públic.

Guillermo Luján Valero
Alcalde d'Aldaia