Accés a la informació

==============

Processos selectius

Informació sobre les convocatòries de provisió i promoció reservades a personal laboral fix o funcionari de carrera de l'Ajuntament i de les entitats municipals adherides al seu sistema d'informació de selecció i provisió.

Els sistemes de provisió i promoció professional tenen com a objectiu principal seleccionar a les persones candidates més idònies per als llocs de treball que s'hagen de proveir, de manera que s'assegure la prestació adequada dels serveis públics i la satisfacció dels interessos generals.

Busque una cadena de text en els titols per a reduir els resultats.
Procés selectiu Data Secció
2019 ET FORMEM Programes d'Ocupació ADL i comerc
2019 EMCUJU Programes d'Ocupació ADL i comerc
Bolsa de empleo de Auxiliares de Servicios (conserjes, celadores y notificadores) del Ayuntamiento de Aldaia CONFIGURACIÓN DEFINITIVA RRHH
Agentes de empleo Configuración definitiva 2/04/2020 RRHH
Auxiliares de servicios de personas mayores, dependientes y/o discapacidad Baremación provisional de los méritos presentados 3/03/2020 RRHH
Psicólogas/os Configuración definitiva 26/03/2020 RRHH
Bolsas de empleo
2019-2020 Taller de empleo "En Moviment" Programes d'Ocupació ADL i comerc
Cocineros/as Configuración definitiva 3/04/2020 RRHH
Técnicas de Igualdad Configuración definitiva 27/03/2020 RRHH

Pàgines