Accés a la informació

Processos selectius

Informació sobre les convocatòries de provisió i promoció reservades a personal laboral fix o funcionari de carrera de l'Ajuntament i de les entitats municipals adherides al seu sistema d'informació de selecció i provisió.

Els sistemes de provisió i promoció professional tenen com a objectiu principal seleccionar a les persones candidates més idònies per als llocs de treball que s'hagen de proveir, de manera que s'assegure la prestació adequada dels serveis públics i la satisfacció dels interessos generals.

Busque una cadena de text en els titols per a reduir els resultats.
Procés selectiu Data Secció
BORSA DE TREBALL ESPORTS CONSTITUCIÓ DE BORSES DE TREBALL ESPORTS 17/02/2020 aldaia-proxima
Borsa de treball de l'Escoleta municipal "Llavoreta" ENTREVISTES MONITORS ACOMPANYAMENT I SERVEIS GENERALS 17/02/2020 aldaia-proxima