Accés a la informació

==============

Processos selectius

Informació sobre les convocatòries de provisió i promoció reservades a personal laboral fix o funcionari de carrera de l'Ajuntament i de les entitats municipals adherides al seu sistema d'informació de selecció i provisió.

Els sistemes de provisió i promoció professional tenen com a objectiu principal seleccionar a les persones candidates més idònies per als llocs de treball que s'hagen de proveir, de manera que s'assegure la prestació adequada dels serveis públics i la satisfacció dels interessos generals.

Busque una cadena de text en els titols per a reduir els resultats.
Procés selectiu Subtítol Data Secció
Técnico/a auxiliar de biblioteca Proceso selectivo Promoción interna 6/09/2019 Para cubrir en propiedad tres plazas RRHH
Técnico/a auxiliar de archivo y biblioteca Proceso selectivo Promoción interna 6/09/2019 Para cubrir en propiedad esta plaza RRHH
Oferta de trabajo y selección de personal RRHH
Bosses d'ocupació
Bolsas de empleo
2019 EMCUJU Programes d'Ocupació ADL i comerc
2019 EMPUJU Programes d'Ocupació ADL i comerc
2019 EMCORP Programes d'Ocupació ADL i comerc

Pàgines