Accés a la informació

Processos selectius

Informació sobre les convocatòries de provisió i promoció reservades a personal laboral fix o funcionari de carrera de l'Ajuntament i de les entitats municipals adherides al seu sistema d'informació de selecció i provisió.

Els sistemes de provisió i promoció professional tenen com a objectiu principal seleccionar a les persones candidates més idònies per als llocs de treball que s'hagen de proveir, de manera que s'assegure la prestació adequada dels serveis públics i la satisfacció dels interessos generals.

Busque una cadena de text en els titols per a reduir els resultats.
Procés selectiu Data Secció
2019 EMPUJU Programes d'Ocupació ADL i comerc
Bolsa de trabajo de Informadores/as y Animadores/as juveniles CONFIGURACIÓN DEFINITIVA 2/07/2020 RRHH
2020 EMCORP Programes d'Ocupació ADL i comerc
Bolsa de Ingenieros/as Técnicos/as Industriales Configuración de la Bolsa Definitiva 8/04/2021 General, RRHH
Siete Bolsas de Empleo Temporal de Oficiales de varias especialidades de la Brigada de Obras Configuración Bolsas 22/03/2021 RRHH
Trabajadoras/es sociales Configuración definitiva 31/03/2020 RRHH
2020-2021 ET FORMEM Programes d'Ocupació ADL i comerc
Educadores/as Sociales Configuración definitiva 26/03/2020 RRHH
2019 ET FORMEM Programes d'Ocupació ADL i comerc
2019 EMCUJU Programes d'Ocupació ADL i comerc

Pàgines