Accés a la informació

Processos selectius

Informació sobre les convocatòries de provisió i promoció reservades a personal laboral fix o funcionari de carrera de l'Ajuntament i de les entitats municipals adherides al seu sistema d'informació de selecció i provisió.

Els sistemes de provisió i promoció professional tenen com a objectiu principal seleccionar a les persones candidates més idònies per als llocs de treball que s'hagen de proveir, de manera que s'assegure la prestació adequada dels serveis públics i la satisfacció dels interessos generals.

Busque una cadena de text en els titols per a reduir els resultats.
Procés selectiu ordenació descendent Subtítol Data Secció
Bolsas de empleo
Bosses d'ocupació
Oferta de trabajo y selección de personal OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2020 4/03/2021 RRHH
COMISIÓN SERVICIOS INTENDENTE DE POLICÍA LOCAL ACTA DE RESULTADO ENTREVISTAS 22/05/2020 RRHH
Bolsa de trabajo auxiliares de servicio de infancia y adolescencia (trabajadores/as familiares) CONFIGURACIÓN BOLSA DE EMPLEO 4/03/2021 RRHH
Bolsa Auxiliares Administrativos/as 2015 Configuración bolsa de empleo 4/03/2021 General, RRHH
Siete Bolsas de Empleo Temporal de Oficiales de varias especialidades de la Brigada de Obras Configuración Bolsas 22/03/2021 RRHH
Bolsa de Ingenieros/as Técnicos/as Industriales Configuración de la Bolsa Definitiva 8/04/2021 General, RRHH
Agentes de empleo Configuración definitiva 2/04/2020 RRHH
Auxiliares de servicios de personas mayores, dependientes y/o discapacidad Configuración definitiva 12/03/2021 RRHH

Pàgines