Accés a la informació

Processos selectius

Informació sobre les convocatòries de provisió i promoció reservades a personal laboral fix o funcionari de carrera de l'Ajuntament i de les entitats municipals adherides al seu sistema d'informació de selecció i provisió.

Els sistemes de provisió i promoció professional tenen com a objectiu principal seleccionar a les persones candidates més idònies per als llocs de treball que s'hagen de proveir, de manera que s'assegure la prestació adequada dels serveis públics i la satisfacció dels interessos generals.

Busque una cadena de text en els titols per a reduir els resultats.
Procés selectiu Subtítol Data Secció
CONVOCATORIA PARA PROVISIÓN DE LA PLAZA DE ARQUITECTO/A Plazo presentación solicitudes desde el 9 al 31 de marzo 2021 (ambos incluidos) Reservado a personal funcionario de carrera de otras Administraciones Públicas 8/03/2021 General
Bolsa Auxiliares Administrativos/as 2015 Configuración bolsa de empleo 4/03/2021 General, RRHH
2020 ECOVID Programes d'Ocupació ADL i comerc
2020-2021 ET FORMEM Programes d'Ocupació ADL i comerc
2020-2021 Taller de empleo "Aldaia Impulsa" Programes d'Ocupació ADL i comerc
2020 EMPUJU Programes d'Ocupació ADL i comerc
COMISIÓN DE SERVICIOS INTERVENTOR/A CONVOCATORIA ENTREVISTAS 25/02/2021 General, RRHH
Mejora empleo administrativa/o Procedimiento interno RRHH 30/06/2020 RRHH
2019 ET FORMEM Programes d'Ocupació ADL i comerc
2020 EMCORP Programes d'Ocupació ADL i comerc

Pàgines