Accés a la informació

Instruments de gestió i ejecució (reparcel·lacions, ocupacions directes, expropiacions i projecte urbanització)