Accés a la informació

==============

Delegació d'atribucions de l'Alcaldia en favor de regidors
Llegislatura 2015-2019

L'alcalde, Guillermo Luján Valero, es reserva  les competències sobre Projectes estratègics.