Accés a la informació

==============

Currículum de Francisco Ferrandis Navarro

Dades personals

Data de naixement: 01/08/1965
Nascut a: Aldaia
Estat civil: Separat
Resideix a: Aldaia

Dades acadèmiques

  • Llicenciat en Dret

Dades professionals

  • Advocat en execici des de 1993
  • Comerç loteries des de 2001

Dades polítiques

  • President local Partido Popular Aldaia

Dades socials

  • Membre Associació Juristes Valencians
  • Membre ACODA
  • Membre de la Falla Sant Antoni d'Aldaia
  • Col·laborador portadors, corretraca, clavaris del Crist, Avantaldaia. Aldaiasalud