Accés a la informació

==============

Assignacions econòmiques per assistència a òrgans corporatius 2015-2019
Llegislatura 2015-2019

S'estableix una quantia màxima anual en les indemnitzacions fixades per als regidors/as, independentment del nombre de sessions als quals assistisquen al mes, que ascendeix a 18.000 euros bruts.

Els membres de la Corporació sense dedicació percebran les següents quanties per assistència: