Formulari de cerca

Servicis administratius

Els serveis administratius municipals es dediquen a oferir tot tipus de gestió de tràmits de la ciutadania, com ara:

 • Registre General d'Entrada: Presentació de sol·licituds municipals (llicències, impostos, domiciliacions...)
  • Finestreta Única
  • Signatura Digital
  • Empadronament
   • Certificats i Gestió
 • Cerimònies Civils (Matrimoni civil...)
 • Recollida d'ensers       
 • Consultes sobre la localitat
 • Informació sobre els servicis i activitats municipals
 • Fe de vida
 • Cementeri
 • OMIC (Oficina Municipal d'Informació al Consumidor)