Formulari de cerca

Seguretat Ciutadana

És una àrea que treballa per assegurar la convivència pacífica, eradicar la violència i ordenar les vies i espais públics, en general, així com evitar la comissió de delictes i faltes contra les persones i els seus béns.