Formulari de cerca

Sanitat i benestar animal

La Sanitat sempre ha estat una clara prioritat en Aldaia; La convivència, defensa i protecció dels animals, una de les principals potes de la gestió municipal. Els nostres animals són ciutadans de dret i, ens correspon garantir el seu benestar fomentant una bona convivència amb tota la ciutadania.

Per a garantir el seu benestar, drets i convivència comptem amb l'ordenança municipal de tinença d'animals de companyia, el Consell de Benestar Animal, registre censal municipal, així com la col·laboració amb associacions i persones voluntàries.

Tenim com a referent la Declaració Universal dels Drets de l'Animal aprovada per la UNESCO i posteriorment per l'Organització de nacions unides (ONU) i la futura Llei Valenciana de Protecció i Benestar dels Animals de Companyia.

Entre les prioritats d'Aldaia està el d'aconseguir el zero sacrifici, zero maltractament i zero abandó.

  • Teléfonos COVID-19
  • Normativa COVID-19
  • Mascotas y COVID-19
  • Servicios especiales COVID-19