Processos selectius

Processos selectius

Informació sobre les convocatòries de provisió i promoció reservades a personal laboral fix o funcionari de carrera de l'Ajuntament i de les entitats municipals adherides al seu sistema d'informació de selecció i provisió.

Els sistemes de provisió i promoció professional tenen com a objectiu principal seleccionar a les persones candidates més idònies per als llocs de treball que s'hagen de proveir, de manera que s'assegure la prestació adequada dels serveis públics i la satisfacció dels interessos generals.

Busque una cadena de text en els titols per a reduir els resultats.
Procés selectiu Subtítol Data Secció
COMISIÓN DE SERVICIOS INTERVENTOR/A CONVOCATORIA ENTREVISTAS Plazo de presentación de solicitudes del 23 al 25 de febrero de 2021. 25/02/2021 General, RRHH
Mejora empleo administrativa/o Procedimiento interno RRHH 30/06/2020 RRHH
2019 ET FORMEM Programes d'Ocupació ADL i comerc
2020 EMCORP Programes d'Ocupació ADL i comerc
Técnico/a Administración General Sistema de consurso interadministrativo CONVOCATORIA BOE 20/07/2020 Plazo de presentación de solicitudes del 20 de julio al 10 de agosto de 2020. Para presentar la solicitud por Registro de Entrada presencial, deberá concertar cita previa en el 961501500. RRHH
Técnicas/os de Administración General Configuración definitiva 7/04/2020 RRHH
Cocineros/as Configuración definitiva 3/04/2020 RRHH
Agentes de empleo Configuración definitiva 2/04/2020 RRHH
Trabajadoras/es sociales Configuración definitiva 31/03/2020 RRHH
Técnicas/os Jurídicas/os de Servicios Sociales Configuración definitiva 31/03/2020 RRHH

Pàgines