Notícies

31/03/2020 - Programació especial i d'acompanyament que s'estendrà durant la quarantena 'Junts contra la COVID-19'

16/03/2020 - Es prepara l'inici de nova temporada, amb un programa especial al carrer. Finalment queda suspés per la situació sanitària provocada per la COVID-19

11/12/2019 - La Conselleria signa l'habilitació definitiva per a Aldaia Ràdio

29/11/2019 - El Ministeri envia l'autorització de l'inici d'emissions d'Aldaia Ràdio. Amb això va concloure la fase tècnica que consta de concessió de llicència FM (fins a 2025) i autorització d'emissió (centre emisor).

02/03/2019 -  Aldaia Ràdio inicia les emissions en proves

08/08/2019 - El Ministeri comunica a l'Ajuntament d'Aldaia la renovació automàtica de llicència FM per 5 anys, dial 98.4 FM.

21/03/2019 - Aprovació del nou reglament de la ràdio de gestió directa.

11/03/2019 - El Ministeri (Direcció General de Telecomunicacions i Tecnologies de la Comunicació) comunica a l'Ajuntament la Resolució d'Aprovació del Projecte Tècnic d'Estació de Radiodifusió i dona un termini de 9 mesos per a realitzar la instal·lació de l'estació radiolèctrica.

04/02/2019 - Ahesió al conveni de la FVMP i a À Punt Mèdia. 

02/08/2018 - Aprovació definitiva de l'establiment i prestació del servei de ràdio municipal i aprovació definitiva del projecte de reglament

28/05/2018 - Projecte d'instal·lació d'estació radioelèctrica i estudis d'emissora municipal de FM per al municipi d'Aldaia, seguint la normativa vigent.

17/04/2018 - Resolució de la Secretaria d'Estat per a la Societat de la Informació del Ministeri d'Economia i Empresa per la qual s'acorda adjudicar a l'Ajuntament d'Aldaia provisionalment llicència de ràdio FM, el dial 89.4FM

02/03/2018 - Projecte de constitució d'emissora municipal de radiodifusió sonora de l'Ajuntament d'Aldaia

14/11/2018 - Canvi a "Gestió directa amb recursos propis" de l'emissora municipal Aldaia Ràdio

31/10/2017 - El ple municipal d'Aldaia aprova la sol·licitud oficial d'habilitació d'emissora pública municipal de ràdio FM. S'envia a la Generalitat Valenciana i el Ministeri d'Economia i Empresa

10/11/2017 - Ofici de remissió de documentació al Servei de Comunicació de Presidència de la Generalitat Valenciana per a la Sol·licitud de servei públic de comunicació audiovisual radiofònic mitjançant ones terrestres.

03/11/2017 - Certificació acord plenari proposta d'acord mitjançant el qual se sol·licita oficialment llicència FM d'emissora de ràdio municipal.

26/10/2017 - Dictamen favorable d ela Comissió Informativa de Recursos Humans, Economia Municipal Ètica, Hisenda, Administració, Joventut, Govern Obert i Transparència sobre estudi de proposta d'acord sobre sol·licitud emissora de ràdio.

20/10/2017 - Providència d'Acaldia per a lacreació d'una Comissió d'Estudi sobre l'establiment de Servei Públic Local de Règim de Lliure Concurrència de Ràdio Municipal.

18/10/2017 - Primer esborrany del projecte de constitució d'emissora municipal de radiodifusió sonora de l'Ajuntament d'Aldaia.

01/09/2015 - Inicien les obres en l'edifici Gent Jove que acollirà l'emissora municipal Aldaia Ràdio