Accés a la informació

==============

30 de Octubre de 2018
Edicte de l'Ajuntament d'Aldaia sobre exposició al públic de la modificació de l'ordenança fiscal