Accés a la informació

==============

Currículum de Lluís Albert Granell Martínez

Dades personals

Data de naixement: 31/05/1984
Nascut a: Aldaia
Estat civil: Solter
Resideix a: Aldaia

 

Dades acadèmiques

  • Cicle formatiu de Grau Superior Tècnic en animació Sociocultural.

Dades professionals

  • Tècnic de Joventut, Cultura i educació de l'Ajuntament de Vinalesa
  • Formador d'Animadors Socioculturals

Dades socials

  • Ventall Rock
  • Inkiets
  • Ampa Col·legi Públic Platero y yo
  • Palmiters Federació Moros i Cristians d'Aldaia