Accés a la informació

==============

Currículum de Francisco Javier Sanchis Mellado

Dades personals

Data de naixement: 20/10/1984
Nascut a: Valencia
Estat civil: Solter
Resideix a: Aldaia

Dades acadèmiques

  • Llicenciat en ciències polítiques i de l'administració

Dades professionals

  • Becari en l'Administració pública
  • Treballador Autònom

Dades polítiques

  • Responsable de Ciutadanía en la Junta Eixecutiva de Ciutadans Aldaia