Accés a la informació

==============

Currículum de Francisco García de la Torre

Dades personals

Data de naixement: 24-01-1969
Nascut a: Aldaia
Estat civil: Casat
Resideix a: Aldaia

Dades acadèmiques

  • Estudis primaris

Dades professionals

  • Comercial - sector hosteleria

Dades polítiques

  • PSOE

Dades socials

  • Associació Falla Sant Vicent i adts.