Accés a la informació

==============

Currículum de Encarna Comes Iglesia

Dades personals

Data de naixement: 05/11/1953
Nascuda a: Aldaia
Estat civil: Viuda
Resideix a: Aldaia

Dades acadèmiques

  • Auxiliar de puericultura
  • Batxiller elemental

Dades professionals

  • Escola infantil - Administrativa

Dades socials

  • Tot tipus d'activitats culturals, associacions de dones i associacions lúdiques.