Mobilitat

La mobilitat urbana és el conjunt de desplaçaments, tant de persones com de mercaderies, que es produeixen en una ciutat amb l'objectiu de recórrer la distància que separa un lloc d'un altre. Se sol classificar la mobilitat urbana en transport públic i privat. Els moviments que es realitzen a les ciutats poden ser no motoritzats, per als vianants, amb bicicleta, patinet, patins, etc. o motoritzades amb moto, cotxe, furgoneta, tràiler, autobús, tramvia, tren...

Aldaia camina en una clara direcció i el repte de convertir-se en *smartcity amb diversos objectius: reduir a la contaminació mediambiental i fer de la nostra ciutat un lloc millor per a viure, amb diverses iniciatives posades en marxa com per exemple les places d'aparcament Intel·ligent, el transport públic, la conscienciació i diverses campanyes…