Formulari de cerca

Mesures covid
Mesures natació infantil i escolar
Mesures especials per als cursos de natació infantil i escolar per garantir màxima seguretat als xiquets

MESURES GENERALS

Símptomes

 • Si un xiquet o xiqueta presenta símptomes, no ha d'acudir a la piscina i ha de seguir les directrius marcades per les autoritats sanitàries. Preguem als pares que realitzen una presa de temperatura abans del inici de les classes. Abans de cada classe als alumnes se'ls prendrà la temperatura

Mascareta

 • L'ús de la màscara és obligatori en tota la instal·lació (inclosos vestuaris), excepte quan es realitze la pràctica esportiva.
 • Hauran de fer ús d'elles els xiquets i xiquetes de 6 anys endavant, i serà recomanable en els nens d'entre 3 i 5 anys. No serà exigible en persones que tinguen motius de salut degudament justificats i acreditats.
 • Els monitors de natació portaran màscara quant no es puga mantindre la distancia de seguretat. 

Distància de seguretat

 • S'haurà de mantenir, sempre que siga possible, la distància de seguretat (1,5 metres).

Grups estables 

 • Per a evitar el contacte entre grups de natació, romandran durant tot el curs "grups estables". Aquests són grups tancats de xiquets i xiquetes que no s'uniran amb la resta grups de natació, seguint un sistema semblant a les aules dels col·legis.

Desinfecció exhaustiva

 • Davant de començar i en finalitzar cada curs, es realitzarà una desinfecció exhaustiva del material utilitzat en les classes de natació, i de la platja (perímetre) i escales de la piscina.

Puntualitat

 • Es prega acudir al centre esportiu amb la màxima puntualitat. No és necessari arribar amb antelació sinó a l'hora que toca, procurant estar el menor temps possible en les zones comunes.

 

MESURES ESPECÍFIQUES

 • Els alumnes no podran ser acompanyats pels pares dins de les instal·lacions. Deuran esperar fora excepte els menors de 8 anys. Aquests podran ser acompanyats FINS AL VESTUARI per 1 adult per a ajudar-los a canviar-se (abans i després de la pràctica) emprant el temps imprescindible. En acabar el curset un tècnic avisarà als pares dels menors de 8 anys perquè puguen entrar a canviar als alumnes. Durant la classe hauran d'esperar fora de la instal·lació.
 • Els grups entraran de manera escalonada amb una separació de 10 minuts entre ells a les sortides i a les entrades.
 • Tota aquesta informació es garantirà de forma personalitzada, aclarint al grup que pertany cada alumne, abans de l'inici de curs.
 

 

Abans de cada classe als alumnes se'ls prendrà la temperatura