Formulari de cerca

Mesures covid
Higiene i desinfecció
Amb l'objectiu de salvaguardar la seguretat de tots els usuaris i continuar apostant per la pràctica d'esportiva, dins de les instal·lacions esportives municipals es duran a terme les següents mesures:
A l'entrada de les instal·lacions:  
 • En l'entrada s'ha habilitat un sistema de neteja de calçat, compost per dues catifes (una diluïda en biocida i una altra d'assecament).
 • Quan efectues un pagament en recepció, es recomana fer-lo amb targeta i es desinfectarà el datàfon després de cada ús.
 • Trobaràs, senyalitzats i estratègicament col·locats per tot el centre, punts de desinfecció amb gel hidroalcohòlic i polvoritzadors desinfectants per a la neteja dels aparells, màquines, materials o taquilles.

 

Usuaris:

 • -Si presentes símptomes del COVID-19, no acudisques a la instal·lació i segueix les directrius de les autoritats sanitàries.
 • -S'haurà de mantenir la distància de seguretat (1,5 metres).
 • -Ús obligatori de la màscara en tota la instal·lació, excepte quan es realitze la pràctica esportiva.
 • -El/la usuari/a haurà de quedar-se en el centre el temps imprescindible per a realitzar la seua activitat esportiva. No pases més temps del necessari en les zones comunes (passadissos, vestuaris...) per a evitar aglomeracions.
 • -L'ús de tovallola serà obligatori però recomanem que portes una tovallola d'entrenament d'una major grandària a l'habitual per a cobrir una major superfície.
 • -L'usuari haurà de netejar cada material o lloc d'entrenament utilitzat.
 • -Estarà prohibit alternar sèries entre usuaris en el mateix lloc de treball.
 • -En els vestuaris és recomanable, per part de l'usuari, la neteja i desinfecció prèvia de la seua taquilla. Trobareu polvoritzadors i paper en punts pròxims per a això.

 

Mesures preses per les instal·lacions:
 • Tractament de nebulización en fred amb viricida, bactericida i fungicida, en totes les superfícies dels centres esportius.
 • Desinfecció per hipercloración de totes les Piscines.
 • Neteja i desinfecció integral i diària, posant especial atenció en els llocs de pas, baranes, poms, portes, posats d'entrenament, materials…
 • Renovació de l'aire: climatització amb extracció d'aire exterior per a una renovació constant.
 • En alguns casos, podràs trobar portes obertes, per a evitar contactes de superfícies.
 • Per a qualsevol dubte, podràs consultar al nostre personal, que ha estat degudament format per a aquesta nova situació.