Formulari de cerca

Devolució de taxes activitats esportives 2020
Els usuaris de les activitats esportives del tercer trimestre de 2020 poden demanar la devolució de les taxes abonades.
A causa de la paralització de les activitats esportives en el tercer trimestre de 2020 (abril-maig-juny) per raó de l'estat d'alarma, els usuaris que van abonar les taxes corresponents a aquest trimestre poden sol·licitar la seua devolució. Poden sol·licitar-la totes aquelles persones que foren usuàries de: escoles esportives municipals, classes col·lectives, propietàries de bons de gimnàs o piscina i cursos de natació.   Per a realitzar aquest tràmit s'han de presentar els següents documents:
  • DNI
  • Sol·licitud de la devolució (trobaràs este document més a baix)
  • Certificat de titularitat del compte bancari on vol que se li ingresse la devolució o emplenar fitxa de tercer signada pel banc (pots trobar este document més a baix).
  • Rebuts pagats i justificant de pagament.
  • Full de reclamació (trobaràs este document més a baix)
  Una vegada emplenats enviar-los al correu esports@ajuntamentaldaia.org amb l'assumpte 'Devolució de taxes 2020'. La presentació de les sol·licituds es prioritzarà per via telemàtica i de manera excepcional en la finestreta d'informació del pavelló municipal Jaume Roig. Considerant el volum de sol·licituds rebudes, la devolució dels diners pot demorar-se més de l'habitual. Preguem disculpes per endavant.