Accés a la informació

26 de Gener de 2021
Moció grup sobre supervisió gestió competències Mancomunitat del Barri del Crist
MOCIÓ MANCOMUNITAT DEL BARRI DEL CRIST
Sol·licita establir línies de treball i cooperació entre les regidories responsables de l'Ajuntament i la Mancomunitat del Barri del Crist