Formulari de cerca

27 de Març de 2020
Suspensió i ajornament celebració sessions òrgans col·legiats per estat d'alarma, COVID-19
Suspensió i ajornament celebració sessions òrgans col·legiats per estat d'alarma, COVID-19
Per Resolució d'Alcaldia núm. 2020/831 de 16 de març de 2020 sobre “Suspensió i ajornament celebració sessions òrgans col·legiats per estat d'alarma, COVID-19”.

Per Resolució d'Alcaldia núm. 2020/831 de 16 de març de 2020 sobre “Suspensió i ajornament celebració sessions òrgans col·legiats per estat d'alarma, COVID-19".

Primer. Suspendre i ajornar la convocatòria i celebració de les Comissions Informatives i Ple Ordinari corresponent al mes de març, i Junta de Govern Local, i resta d'òrgans col·legiats, aquestes mesures especials de suspensió i ajornament ho seran fins que la situació sanitària del Coronavirus/Covid-19 permeta la seua reconsideració i modificació, i en tot cas, quan cessament la declaració de l'estat d'alarma o les seues possibles pròrrogues.