Centre Matilde Salvador
Espai d'art i convivència
Unes instal·lacions de qualitat per al desenvolupament de programes on completar l'educació formal i desenvolupar activitats que fomenten un pensament crític, creatiu i constructiu dins el Centre Cultural Matilde Salvador.