11 de Març de 2020
NOTA ACLARATORIA L'INFORMATIU Núm.97
La tanscripció i publicació del Ple Municipal a L'Informatiu informa del procés de votació dels punts a tractar. A la transcripció es fa públic el resultat final de cada punt de l'ordre del dia.
Plenari del 29 d'octubre de 2019: Al punt 8.2 (13)  es va produir una singularitat a la qual el grup que propossava moció, va abstindre's finalment en afegir-se un canvi de text. A continuació s'inclou la votació del punt.   Al plenari del 23 de desembre la moció del CEIP Martínez Torres està correctament transcrita.