Accés a la informació

7 de Maig de 2020
Aprobació modificació Calendari Fiscal 2020
Aprovació modificació Calendari Fiscal 2020
La Junta de Govern Local, a 7 de maig de 2020, ha aprovat la modificació del Calendari Fiscal 2020, per als tributs de cobrament periòdic que s'esmenten en l'acord, en atenció a les dificultats que la situació excepcional de l'estat d'alarma generada pel COVID-19.