Promoció de l'Escolarització

A través del Projecte de intervenció sobre absentisme escolar i la Comissió municipal d’escolarització.

Des del 2001 existeix un Projecte d’Intervenció al Municipi d’Aldaia sobre l’Absentisme Escolar. Aquest projecte pretén disminuir l’absentisme que es dona tant en els centres de primària com de secundària del municipi, i compta amb la implicació del professorat. També i per a coordinar la realització i l’avaluació del programa, s’ha constituït la Comissió municipal d’absentisme integrada per: Inspecció educativa, Regidora d’educació, Caps d’estudi dels centres de primària i secundaria, psicopedagogs/es dels centres de secundària, representants de les AMPES, cap de la Policia Local, Gabinet Psicopedagògic i Serveis Socials.