Escola Infantil Municipal Llavoreta

¿Qué es?

És una aposta per a millorar la vida laboral i familiar de les famílies.

  • Respon a les característiques d'Escola que concilia la vida familiar i laboral pels seus amplis horaris.
  • Facilita la integració dels xiquets amb necessitats educatives especials respectant la singularitat i diversitat de cada xiquet.
  • Planteja una educació trilingüe (valencià, castellà i anglès) aprofitant la facilitat per a l'aprenentatge lingüístic en els primers anys de vida.
  • Afavoreix una educació per a la igualtat i el respecte.
  • Respon a criteris de noves metodologies amb la priorització d'aprenentatges funcionals i significatius, mantenint una concepció constructivista del desenvolupe aprenentatge.

Té una capacitat de 140 places per a xiquets de 0 a 3 anys (1er Cicle Educació Infantil).

INSCRIPCIÓ LLAVORETA CURS 2021/2022

OBERT PERIODE D'INSCRIPCIÓ DEL 08 AL 30 D'ABRIL