Consell Municipal de Xiquets i Xiquetes

Espai de participació de la infància, Aquest consell està format per representants de l’alumnat dels 8 col·legis de Primària i els 3 de Secundària i representants de l’Ajuntament.

Esta presidit per l’Alcalde i es reuneixen formalment amb una periodicitat bimensual per tractar temes que afecten a la infància.

Aquest òrgan de participació, té la finalitat de canalitzar la participació de la infància i joves d'Aldaia en els assumptes municipals que els afecten i en els de interès general: accessibilitat, il·luminació de carrers, disseny de parcs infantils, problemes de tràfic, projectes solidaris, etc.