Centre "Coladors"
961988811
Coladores, 16
46960 Aldaia Valencia

Àrees: Informació, Orientació i Assessorament, Dependència, Persones Majors, Diversitat Funcional, accessibilitat, Drogodependències i Ajudes Socials, etc.