Aldaia Ràdio
Gent Jove - Plaça de la Constitució, 1
46960 Aldaia Valencia