Formulari de cerca

Programes de Conciliació de la Vida Laboral i Familiar

¿Qué és?

Serveis i activitats:

  • Escola matinera.
  • Escola d'estiu.
  • Horaris de conciliació d'estiu (juny).
  • Ludoteques, programes de Nadal i Pasqua...
  • Escola infantil.
  • Programes d'atenció a les persones majors i persones amb discapacitat: Servei d'Ajuda a domicili, centre de dia, club d'oci de majors, centre d'oci per a persones amb discapacitat.
  • Horari d'obertura al públic en els serveis municipals de matí i vesprada.