Programes de conciliació de la vida laboral i familiar

Oferim diversos serveis i activitats per a ajudar a conciliar la vida laboral i familiar:

  • Escola matinera
  • Escola d'estiu
  • Horaris de conciliació d'estiu (juliol)
  • Ludoteques, programes de Nadal i Pasqua…
  • Escola infantil.
  • Programes d'atenció als majors i discapacitats: Servei d'Ajuda a domicili, centre de dia, club d'oci de majors, centre d'oci per a discapacitats...
  • Horari d'obertura al públic en els serveis municipals de matí i vesprada.