Oficina Municipal d'Habitatge

L'Oficina Municipal d'Habitatge, té com a objectiu previndre i atendre situacions relacionades amb l'habitatge habitual, i oferir informació i suport a les unitats familiars.

Les següents línies d'actuació son:

 • La gestió i administració dels habitatges de propietat municipal.
 • Sol·licitud de lloguer d'habitatges municipals (segons criteris).
 • La tramitació de les sol·licituds d'Habitatges de Promoció Pública de la Generalitat (segons criteris).
 • Prestacions econòmiques d'especial urgència per a l'habitatge.
 • Servei d'Intermediació Hipotecària, mediació entre el/la client i l'entitat bancària dels habitatges en risc de ser desnonats per impagament de lloguers o hipoteques.

És un servei gratuït i per a sol·licitar-lo cal complir certs requisits:

Sol·licitar lloguer en habitatges municipals:

 • Estar empadronats en l'Aldaia almenys 2 anys.
 • Ser més d'una persona en la unitat familiar.
 • No ser titulars d'habitatge cap dels membres de la unitat familiar.
 • Acceptar les condicions d'arrendament.
 • El contracte no serà superior a dos anys.
 • Tenir sol·licitada l'habitatge a la Generalitat Valenciana.
 • Rendes inferiors a 2.100 € a l'any per persona de la unitat familiar

Es prioritzen:

 • Víctimes de violència de gènere
 • Desnonaments
 • Famílies amb menors en risc.

Sol·licitar lloguer en habitatges de la Generalitat Valenciana:

 • Residir, de forma legal, almenys 1 any en la Comunicada Valenciana.
 • No ser titulars d'habitatge cap dels membres de la unitat familiar.
 • Acceptar les condicions d'arrendament.
 • Ingressos inferiors a 2,5 % l’IPREM.
 • Comptar amb ingressos mínims del 0,5 % de l’IPREM.