Infància, adolescència i Família

El Serveis Socials municipals ofereixen una serie de programes específics d’atenció i suport a les persones menors i a la família, amb la finalitat de previndre i intervindre davant de situacions de risc. Aquests serveis van dirigits a la família i a les persones menors en general i, de manera prioritària, a les i els menors que es troben en situació de risc o dificultat social.

Qualsevol dubte, contacteu amb el correu electrònic infancia@ajuntamentaldaia.org