Diversitat Funcional

La Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat, ratificada per Espanya el 23 de novembre de 2007 reconeix els següents principis:

  1. El respecte de la dignitat inherent, l'autonomia individual, inclosa la llibertat de prendre les pròpies decisions, i la independència de les persones.
  2. La no discriminació
  3. La participació i inclusió plenes i efectives en la societat.
  4. El respecte per la diferència i l'acceptació de les persones amb discapacitat com a part de la diversitat i la condició humanes
  5. La igualtat d'oportunitats
  6. L'accessibilitat.
  7. La igualtat entre home i dona
  8. El respecte a l'evolució de les facultats dels xiquets i les xiquetes amb discapacitat i e el seu dret a preservar la seua identitat