Formulari de cerca

Microcrèdits

L'Ajuntament té signats diversos convenis de microcrèdits per a aquelles persones emprenedores i empreses de recent creació amb dificultats d'accés al finançament i que complisquen els requisits de les entitats financeres.

Se sol·liciten via correu electrònic, fax, telèfon, presencialment o per registre d'entrada a l'Ajuntament.