Ara és important...

Actualitat

Processos selectius

Processos selectius

Informació sobre les convocatòries de provisió i promoció reservades a personal laboral fix o funcionari de carrera de l'Ajuntament i de les entitats municipals adherides al seu sistema d'informació de selecció i provisió.

Els sistemes de provisió i promoció professional tenen com a objectiu principal seleccionar a les persones candidates més idònies per als llocs de treball que s'hagen de proveir, de manera que s'assegure la prestació adequada dels serveis públics i la satisfacció dels interessos generals.

Busque una cadena de text en els titols per a reduir els resultats.
Procés selectiu Subtítol Data Secció
2021 ET FORMEM 2ª Etapa Programes d'Ocupació ADL i comerc
2021 EMCORP Programes d'Ocupació ADL i comerc
Bolsa de Ingenieros/as Técnicos/as Industriales Configuración de la Bolsa Definitiva 8/04/2021 General, RRHH
Provisión de dos plazas de oficial de la Policía Local Publicación de las bases en BOP 26/03/2021 General
CONVOCATORIA PARA PROVISIÓN DE LA PLAZA DE ARQUITECTO/A Lista provisional de personas admitidas y designación comisión de valoración Reservado a personal funcionario de carrera de otras Administraciones Públicas 21/04/2021 RRHH
Bolsa Auxiliares Administrativos/as 2015 Configuración bolsa de empleo 4/03/2021 General, RRHH
2020 ECOVID Programes d'Ocupació ADL i comerc
2020-2021 ET FORMEM Programes d'Ocupació ADL i comerc
2020-2021 Taller de empleo "Aldaia Impulsa" Programes d'Ocupació ADL i comerc
2020 EMPUJU Programes d'Ocupació ADL i comerc

Pàgines