Ajuda als refugiats : Formulari d´inscripció

Dades personals
1er Cognom (*)
2º Cognom
Nom (*)
DNI/NIE (*)
Telèfon (*)
email (*)
Idiomes
Suport per a l´allotjament
Dades del allotjament oferit
Tipus via
Direcció
Nombre
Bis
Bloc
Escala
Planta
Porta
Municipi
Temps en què s'ofereix (mesos)
Mesos
Tipus d'allotjament que ofereix
Allotjament a la meva vivenda familiar
Tipus
Superfície
Nº Dormitoris família
Nº Dormitoris acollida
Nº Llits simples
Nº Llits dobles
Nº WC disponibles
Allotjament en vivenda o immoble residencial buit de la meva propietat
Tipus
Superfície
Nº Dormitoris
Nº Llits simples
Nº Llits dobles
Nº WC disponibles
Voluntariat de suport
Accions de suport voluntari a les persones refugiades
Acció
Altres recursos materials
Especificar
Comentaris
Comentaris