Normalización Lingüística : Presentación

AviVa

Aviva Aldaia–Agència de Promoció del Valencià és l’àrea de normalització lingüística de l’Ajuntament d’Aldaia. És el servei encarregat de planificar, programar i donar suport a la normalització de l'ús del valencià en l’Ajuntament i en les actuacions públiques i administratives del municipi.