Normalización Lingüística : Funciones

AviVa
  • Determinar les necessitats concretes d'actuació que possibiliten la normalització de l'ús del valencià i planificar-ne les actuacions de l'Ajuntament que cobrisquen aquestes necessitats.
  • Dinamitzar i impulsar l'ús del valencià en l'interior de l'Ajuntament i facilitar-hi assessorament en els aspectes lingüístics i de llenguatges específics. 
  • Donar suport tècnic per a la promoció i l'ús del valencià als diferents departaments i als serveis de gestió municipal de l’Ajuntament d’Aldaia. 
  • Prestar suport de traducció i correcció de textos de les publicacions i tots aquells textos que hagen de tindre una àmplia difusió, així com potenciar el valencià com a llengua en els mitjans de comunicació municipals. 
  • Realitzar campanyes de sensibilització i promoció de l’ús i de normalització lingüística en àmbits específics com els esports, el comerç, el món escolar, la joventut, el temps lliure, les associacions cíviques, etc.  
  • Assessorament sobre les subvencions de la Generalitat Valenciana per a la promoció de l'ús del valencià destinades a associacions, empreses, comerços, col·lectius de festes, etc. 
  • Organitzar cursos d'ensenyament de valencià per a empleats públics. 
  • Promoure l'ús social del valencià i l'exercici dels drets lingüístics dels usuaris de la llengua. 
  • Assessorament a la ciutadania i empreses de la localitat per a la valencianització del nom propi i d'establiments. 
  • Col·laborar amb la Generalitat Valenciana en la difusió de la convocatòria d’exàmens de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV).