Normalización Lingüística : Colaboraciones

AviVa
L’Ajuntament d’Aldaia té signat un protocol de col·laboració entre la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) i els ajuntaments que disposen d’oficina de promoció del valencià, el qual té com a finalitat la coordinació de les actuacions en matèria de normalització del valencià. Així mateix, estem en contacte amb l’AVL i la Unitat de Normalització Lingüística de la Diputació de Valencià, que ens resolen dubtes i ens forneixen de publicacions i formació.