Juventud : Servicios

Portada > Áreas municipales > Juventud > Servicios > Emissió carnet jove
Emissió carnet jove
Requisits i documentació per a l'obtenció
carnet jove

Tindre entre 14 i 30 anys

Abonar la taxa, 8,40€ al compte: ES1720386159966400001236

Portar al centre Matilde Salvador

    - DNI

    - Resguard bancari del pagament

Áreas relacionadas
Centros relacionados