Centros y servicios : Servicios

Horts d'oci
Centre de Coladors

OBJECTE

L'arrendament de parcel·les d'uns 50 metres quadrats destinades al cultiu de productes de l'horta i flors per a consum propi i familiar, a fi d'oferir la possibilitat de:

- Dedicar el temps a l'activitat agrícola

- Facilitar la convivència i el diàleg entre les persones majors

- Realitzar exercici d'una forma moderada

- Potenciar l'activitat de l'horta

 

REQUISITS

Persones majors de 65 anys o pensionistes per invalidesa del municipi d'Aldaia. L'assignació es realitzarà atenent els criteris següents: orde de llista i pensions més baixes.

 

PREU

20 euros anuals

 

DEPENDÈNCIA

Serveis Socials

 

SOL·LICITUD

Sol·licitud normalitzada.

 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Fotocòpia del DNI, imprès degudament omplit per a la domiciliació bancària o fotocòpia de la llibreta d'estalvi on realitzar el càrrec de l'anualitat. En cas de ser pensionista per invalidesa: certificat de la pensió emés per INSS

 

TERMINI PRESENTACIÓ

Al llarg de l'any

 

LLOC I HORARI

La presentació de la sol·licitud, junt amb la documentació es realitzarà en l'Ajuntament o en el Departament de Serveis Socials, sense perjuí de poder presentar-la d'acord amb el que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú

 

CORREU ELECTRÒNIC

[email protected]és

Áreas relacionadas
Centros relacionados