Centros y servicios : Servicios

Portada > Centros y servicios > Servicios > Club d'oci de les persones majors
Club d'oci de les persones majors
Serveis Socials

Què és?    

Programa de tallers destinats específicament al col·lectiu de persones majors:

- Taller d'Informàtica

- Taller de Cant Coral

- Taller de memòria

- Taller de Manualitats

- Taller de Ioga i Taichi

- Altres que puguen anar programant-se.

 

              

Temporalització

- Realització dels cursos  d'octubre a juny.

- Les inscripcions es realitzen el mes de setembre.

 

Requisits 

- Ser jubilat/da o pensionista major de 55 anys.

- Residir i estar empadronat a Aldaia.

- Major de 55 anys i no estar treballant, (si s'és el/la cònjuge de la persona jubilada/pensionista).

- Realitzar el pagament de la matricula als cursos.

 

Documentació           

- Fotocòpia del D.N.I

- Menors de 65 anys aportar fotocòpia del certificat de pensió de l'INSS o documentació que acredite la condició de pensionista.

- Cònjuges entre 55 i 65 anys, que no siguen pensionistes: vida laboral pròpia i justificant de la condició de pensionista del cònjuge.

- Fitxa d'inscripció anual

- Resguard del pagament de la matrícula

Áreas relacionadas
Centros relacionados