Centros y servicios : Servicios

Portada > Centros y servicios > Servicios > Centre de dia de persones majors
Centre de dia de persones majors
Serveis Socials

Què és?

És un servici de suport a les persones majors dependents, que ofereix durant el dia atenció en centre a les necessitats bàsiques, terapèutiques i soci culturals.

Al seu torn serveix de suport a la família ja que possibilita la seua vida soci laboral.

              

Objectius

- Cobrir les necessitats específiques dels que requereixen atencions que no poden ser prestades adequadament en el domicili habitual.

- Recolzar la família possibilitant la vida soci laboral dels seus membres.

- Procurar el major nivell possible d'autonomia i de qualitat de vida de les persones beneficiàries.

              

Beneficiari/es

Persones majors de 60 anys amb problemes de dependència que podent mantindre's en el domicili personal o familiar, tinguen necessitat suport per a realitzar les activitats bàsiques de la vida diària.

Queden excloses aquelles persones dependents que requerisquen cures sanitàries contínues i aquelles que tinguen trastorns de la conducta que pertorben la convivència.

              

Serveis     

Servicis bàsics:

- Acolliment i estada

- Menjador

- Higiene personal

- Bugaderia

- Transport

- Activitats culturals i terapèutiques.

Servicis complementaris:

- Perruqueria

- Podologia

 

Av. Puig Campana núm. 1 bis (encreuament c/. Montcabrer)

Telèfon: 96.150.45.90:

              

Documentació           

-              Sol·licitud

-              D.N.I

-              Certificat de padró

-              Informe medic

-              Informe social

 

En el cas de sol·licitar ajuda de l'ajuntament per al pagament del preu de la plaça:

-              Justificació d'ingressos dels membres de la unitat de convivència

 

Finançament

Copagament Ajuntament, Aportació familiar.

Áreas relacionadas
Centros relacionados